Kibris Gerçek

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Yasası’nın detaylarını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Yasası’nın detaylarını paylaştı
02 Ağustos 2022 - 17:38

Öğretmen sendikalarının karşı çıktığı ve eylem kararı aldığı değişikliklerle ilgili detayları paylaşan Bakanlık halen yürürlükte olan yasada değişiklik öngörülen maddeleri ve gerekçelerini duyurdu.

Gerekçeler ekteki gibidir..

ÖĞRETMENLER YASASINDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇELERİ

MADDE BAŞLIĞI

25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI

YAPILACAK DÜZENLEME

GEREKÇE

Bakanlıkça geçici görevlendirme yapılması 3.32/200110 A (1) Bu Yasanın 10’uncu maddesindeki

kurallara bakılmaksızın, Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında, aşağıdaki durumlarda, Bakanlıkça Geçici görevlendirme yapılabilir:

(A) Asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs, kurs nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde izinli bulundukları dönemlerde;

(D) Ders yılı içinde emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek sure için, ilgili okulda mevcut asıl ve sürekli öğretmenler arasından görevlendirme yapılamaması ve Bakanlıkça bu kadroların sürekli olarak doldurulması için gerekli işlemlerin başlatılması halinde;

(A) Asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs, kurs nedeniyle ve Mahkeme tarafından ceza süresi kesinleşen, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde izinli bulundukları veya görevden uzak oldukları dönemlerde;

(D) (D) Ders yılı içinde, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından başka bir göreve atanma, 53/1977 Sayılı Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa uyarınca başka bir göreve atanma ve 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca başka bir göreve seçilen, vefata bağlı olarak emekliye ayrılma ve görevden çekilme nedeniyle öğretmenlerin boşalttığı kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek süre için, ilgili okulda mevcut asıl ve sürekli öğretmenler arasından görevlendirme yapılamaması ve Bakanlıkça bu kadroların sürekli olarak doldurulması için gerekli işlemlerin başlatılması halinde;

(A) Geçici öğretmen atamalarında ceza hükmü verilen ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından geçici olarak görevden uzaklaştıran öğretmenlerin yerine geçici öğretmen alınabilmesi

(B) Üst Kademe Yöneticisi atanan veya Belediye Başkanı ya da Milletvekili seçilen öğretmenler yerine geçici öğretmen atanabilmesi.

MADDE BAŞLIĞI

25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI

YAPILACAK DÜZENLEME

GEREKÇE

Tefsir 15’inci Madde“Özel ders öğretmeni”, Beden eğitimi, müzik, yabancı dil, resim, işbilgisi ve ev idaresi derslerini öğretmek ve okul öncesi eğitim ile özel eğitim kurumları için yetiştirilip görevlendirilmiş öğretmeni anlatır.Özel Ders Öğretmeni”, Beden eğitimi, müzik, yabancı dil, resim, işbilgisi, rehber ve ev idaresi derslerini öğretmek ve okul öncesi eğitim ile özel eğitim kurumları için yetiştirilip görevlendirilmiş öğretmeni anlatır.İlköğretim kadrolarına rehber öğretmen alınabilmesi.

MADDE BAŞLIĞI

25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI

YAPILACAK DÜZENLEME

GEREKÇE

İlkokul öğretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler 2.44/1994 2(1).49/1999

2(2).49/1999

(1) İlkokul öğretmeni olarak atanacaklarda, aşağıdaki özel nitelikler aranır:

(a) Öğretmen Koleji mezunu olmak; veya

(b) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Türk Öğretmen Kolejine denkliği Bakanlar Kurulunca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya

(c) Lise, lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da İlköğretim kadrolarında, en az dört yıl geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

(2) Özel ders öğretmeni olarak atanacaklarda ise, Öğretmen Kolejinin ilgili bölümünden veya 4 yıllık üniversitenin beden eğitimi, resim, müzik ve İngilizce bölümlerinden mezun olmak koşulu aranır.

(1)(1) İlkokul öğretmeni olarak atanacaklarda, aşağıdaki özel nitelikler aranır:

(a) Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu olmak; veya

(b) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Atatürk Öğretmen Akademisine denkliği Bakanlar kurulunca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak veya;

(c) Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine sınavla ve/veya A Level vb. sonuçlarla yerleşip sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmak veya;

(ç) Dört yıllık bir üniversite mezunu olup da ilköğretim kadrolarında, en az otuz altı ay geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

(2) (a) Okul Öncesi öğretmeni olarak

atanacaklarda ise, Atatürk Öğretmen

Akademisinin ilgili bölümünden; veya

(b) Okul Öncesi öğretmeni yetiştiren ve Atatürk

Öğretmen Akademisine denkliği Bakanlar

kurulunca onaylanan bir öğretim kurulundan mezun

olmak; veya

c) Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine sınavla

ve/veya A Level vb. sonuçlarla yerleşip

okul öncesi öğretmenliği /bölümünden mezun

olmak; veya

(3) Beden eğitimi, resim, müzik, İngilizce ve

rehber öğretmen olarak atanacaklarda ise

Atatürk Öğretmen Akademisinin ilgili

bölümünden veya dört yıllık bir üniversitenin

ilgili bölümlerinden mezun olmak koşulu aranır.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin isim olarak güncellenmesi.

Bakanlar Kurulu tarafından denkliği verilmiş kurumların tekrardan bakanlar kuruluna gündemine alınmaması sağlanmıştır.

Okul öncesi öğretmen atamalarının güncellenmesi.

Özel ders öğretmeni kapsamına “rehber” öğretmenin alınması.

Lise ve yüksek okul mezunlarının kapsam dışı bırakılması.

MADDE BAŞLIĞI

25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI

YAPILACAK DÜZENLEME

GEREKÇE

Öğretmenlerin tedrisat saatleri 12(1).3/1995

12(29.3/1995 3, 29/2005

45/2006

(2) İlkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 25, “B Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saati 23,

A Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 20 ders saatidir.

Ancak resim, beden eğitimi, yabancı dil, işbilgisi, ev idaresi derslerini veren ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri 20, “B Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders saati 18, “A Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 15 ders saatidir.

Öğretmenlere bu ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir.

  1. İlkokul ile okul öncesi öğretmenlerinin

haftalık ders saatleri 25 ders saatidir. Devlet hizmetinde 25 yılı dolduranB Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saati 23, Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 20 ders saatidir.

Ancak resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerin haftalık ders saatleri 20, Devlet hizmetinde 25 yılı dolduran “B Öğretmen” baremindeki resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerin haftalık ders saati 18, Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A Öğretmen” baremindeki resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerin haftalık ders saatleri ise 15 ders saatidir.

 

Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek

olarak, ders yılı içinde haftada en az fiili 8, en

çok fiili 10 saat ders yaparlar.

 

İhtiyaç duyulması halinde Bakanlığın onayı ile

öğretmenlere haftalık ders saatleri üzerinde ek

ders görevi verilir. Öğretmen, kendisine verilen ek

ders görevine girmekle yükümlüdür. Bu göreve

karşılık öğretmenlere ek çalışma ödeneği verilir.

“B” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi.

“A” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi.

Öğretmenlerin “A” ve “B” statülerini kazanmalarında bir değişiklik yoktur. Değişiklik deneyimli öğretmenin öğrenciye ulaşımını, bilgi ve tecrübe aktarmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Rehber öğretmenlerin ders sayılarının düzenlenmesi. İlköğretimde ilk kez atanacak rehber öğretmenlik kadrosunun eklenmesi.

Ek ders görevi ihtiyacı olması durumunda Bakanlığın onay koşulu getirilerek doğabilecek anomalilerin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

MADDE BAŞLIĞI

25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI

YAPILACAK DÜZENLEME

GEREKÇE

Öğretmenlerin haftalık ders saatleri 14(1).3/1995 45/2006(1) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şeflerinin haftalık ders saatleri duruma göre, müdürlük, müdür muavinliği, başmuavinlik, atölye şefliği ve bölüm şefliği görevlerinin tam olarak yapılmasını sağlayacak sayıda olur. Ancak, ders yılı içinde, bir müdür haftada en çok dört saat, müdür muavini haftada en az dört, en çok yedi saat; atölye şefi haftada en çok 8 saat ders yapar; bölüm şefi ise haftada en az 7, en çok 10 saat ders yapar.

(2) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şefi dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada en az 18, en çok 20 saat; “B Öğretmen” baremindeki her öğretmen haftada en az 15, en çok 18 saat; “A Öğretmen baremindeki her öğretmen ise haftada en az 13 en çok 15 saat ders yapar.

(3) Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri haftada en çok üç ders saatine, laboratuvar ve atölye hazırlıkları haftada en çok üç ders saatine denk olur. Bu denklik çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

(6) Müdür, Müdür Muavini, Başmuavin, Atölye şefi, Bölüm şefi, Öğretmenler (Rehber öğretmenler dahil) ve teknik öğretim görevlilerine haftalık ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir

(1) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şeflerinin haftalık ders saatleri, müdürlük, müdür muavinliği, başmuavinlik, atölye şefliği ve bölüm şefliği görevlerinin tam olarak yapılmasını sağlayacak sayıda olur. Ancak, ders yılı içinde, bir müdür haftada en çok dört saat, müdür muavini haftada fiili dört, en çok yedi saat; atölye şefi haftada fiili 8 saat ders yapar; bölüm şefi ise haftada fiili 8, en çok 10 saat ders yapar.

(2) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şefi dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada 20 saat ders vermekle yükümlüdür; Devlet hizmetinde 25 yılı dolduran “B Öğretmen” baremindeki her öğretmen haftada 18 saat ders vermekle yükümlüdür. Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A öğretmen” baremindeki her öğretmen ise haftada 15 saat ders vermekle yükümlüdür.

(3) Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri haftada en çok üç ders saatine, laboratuvar ve atölye hazırlıkları ile uygulamalı meslek derslerinin hazırlıkları haftada en çok üç ders saatine denk olur. Bu denklik çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

(6) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi, bölüm şefi, öğretmenler (Rehber öğretmenler dahil) ve teknik öğretim görevlilerine, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığın onayı ile yapmakla yükümlü olduğu haftalık ders saatleri üzerinde ek ders görevi verilir. Öğretmenler, kendisine verilen ek ders görevine girmekle yükümlüdür. Bu göreve karşılık öğretmenlere ek çalışma ödeneği verilir.

Düzenleme ile başmuavin, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şeflerinin ders sayılarının fiili uygulanması sağlanmıştır.

“B” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi.

“A” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi.

Öğretmenlerin “A” ve “B” statülerini kazanmalarında bir değişiklik yoktur. Değişiklik deneyimli öğretmenin öğrenciye ulaşımını, bilgi ve tecrübe aktarmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Ek ders görevi ihtiyacı olması durumunda Bakanlığın onay koşulu getirilerek doğabilecek anomalilerin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

MADDE BAŞLIĞI

25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI

YAPILACAK DÜZENLEME

GEREKÇE

Öğretmenlerin Hizmetiçi yetiştirilmeleri96. Bakanlık, öğretmenlerin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak, onları hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür.Bakanlık, öğretmenlerin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak, onları hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür. Hizmetiçi eğitimlere çağrılan öğretmenler, bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.

Hizmetiçi eğitimin hangi usul ve esaslara göre düzenleneceği bu Yasaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitimlerden tam randımanla faydalanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.


Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.